top of page
Business information desk

 הלוואות חוץ בנקאיות 

הלוואות לעסקים שמתקשים לקבל מימון במערכת הבנקאית.

הסירוב של הבנקים נובע לעיתים מהיסטוריה שלילית עם הלקוח, או בשל סיכון שהבנק לא מוכן לקחת. 

כיועצת מומחית בתחום המימון אני מכירה אופציות רבות למימון חוץ בנקאי ומנוסה בניהול מו"מ להשגת תנאים אופטימליים עבור הלקוחות  .

הלקוחות מעודכנים בכל התהליך ובמינימום מאמץ מקבלים את הפתרון האופטימלי. 

חסרונות המימון החוץ בנקאי- בדרך כלל יקר יותר מבנקים.

 

יתרונות המימון החוץ בנקאי :

 

- מאפשרים עסקאות שלא ניתן לבצע במערכת הבנקאית.

 - תגובות מהירות

-  פתרון בעיות מיוחדות.

- אובליגו חוץ בנקאי שלעיתים אינו מדווח למערכת הבנקאית. 

- הלוואות לבעלי נכסי נדל"ן בשיעורי מימון גבוהים.

- פתרונות מימון למסורבים בבנקים שהינם בעלי נכסים.  

- מימון צרכי הון חוזר.  

- מימון הקמת עסק חדש. 

 

bottom of page