top of page
Stacks of Coins

הלוואות בערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה מסייעת לעסקים קטנים ובינוניים במתן הלוואות שלא היו ניתנות בבנק ללא עזרתה ובריביות נמוכות.

הלוואה בערבות המדינה היא תחת פיקוחו של משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, ומיועדת לספק בטוחות להלוואות לעסקים חדשים או עסקים שמתפתחים ושצריכים לרכוש ציוד או שרוצים להחליף הלוואות יקרות בזולות.  

סכומי ההלוואות : 

עד 500,000 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 6,250,000 ש"ח

עד 8,000,000 לעסקים עם מחזור של עד 100,000,000 ש"ח, מקסימום 8% מגובה ההכנסות.

נדרשים בטחונות של החל מ10% מסך ההלוואה המאושרת. 

יתרון נוסף : הלוואה שניתנת ל5 שנים עם גרייס חצי שנה על הקרן. 

הקרן מאפשרת מתן מימון במסלולים שונים : 

מימון הון חוזר, השקעות, עסק בהקמה, השקעות בתעשייה, יצואנים, חקלאות, עמותות חברתיות.  

ההלוואה ניתנת באחד מ4 הבנקים : לאומי, מזרחי, אוצר החייל או מרכנתיל דסקונט.

המסלול כולל : 

1. הכנת תכנית עסקית- קבלת המידע, הדוחות, ניתוח המידע והגשת התכנית לבנק . 

2. בדיקת התכנית על ידי בודק מטעם הקרן תוך ביקור בעסק פיסית או בזום. 

3. אם הבודק רשם המלצה חיובית, הבקשה עוברת לבדיקת הבנק. 

4. הבנק מתאם פגישה עם בעל העסק ורושם המלצה 

5. הבקשה עולה לדיון בועדת אשראים בבנק 

 

מומלץ להגיש בקשות בעזרת מומחה בתחום כדי להגדיל סיכויי הצלחה לקבלת מימון. 

אם התשובה שלילית, לא תוכלו לחזור לבקש דיון מחודש 6 חודשים מיום דחיית הבקשה.

bottom of page